Efter årsskiftet: tidningen Allmännyttan
Tidningen Bofast utkommer med sitt sista nummer i december 2016. Efter årsskiftet ger SABO i stället ut den nya tidningen Allmännyttan, som ingår i medlemsavgiften.

Även personer och företag som inte är medlemmar i SABO har givetvis möjlighet att prenumerera på Allmännyttan, som ges ut med fyra nummer per år. För mer information om detta, kontakta gärna Anita Snis, tf chefredaktör för tidningen Bofast, på e-post anita.snis@bofast.net eller telefon 08-441 53 85.